Variatie in annonces door Quo Vadis Rouwdrukwerk

De laatste jaren zien we steeds meer afwisseling en diversiteit in annonces. Steeds vaker wordt tekst vergezeld met een foto of wordt er zelfs een volledige kleurrijke opmaak toegepast. Zo springt de annonce er nét even uit.

In het kader van kwaliteit

Onze advertenties zijn herkenbaar aan ons dubbele kader en de mooie opmaak van tekst die erbij hoort. Door het minimaal aanpassen van de tekst ten opzichte van de rouwkaart, zorgen wij ervoor dat uw advertentie er altijd verzorgd uitziet. Steeds meer uitvaartondernemingen kiezen er daarom voor ook hun logo onderaan de advertentie te laten plaatsen. Dit is niet uit oogpunt van reclame, maar lezers van de krant weten hierdoor bij wie ze terecht kunnen voor vragen én kwaliteit. Zo hoeven zij de nabestaanden in deze moeilijke dagen niet onnodig te storen.

Dubbel kader advertenties Quo Vadis Rouwdrukwerk
Annonces door Quo Vadis in kleur

Met foto voor extra attentiewaarde

De attentiewaarde van een advertentie is belangrijk. Men wil immers mensen bereiken van wie men geen adres heeft. Om een advertentie er helemaal ‘uit te laten springen’ in de krant, wordt soms gekozen voor een kleurrijke achtergrond of foto. Hierin zoeken wij een goede balans tussen leesbaarheid van de tekst en zichtbaarheid van de foto. Daarnaast hebben wij ook enkele 4-koloms sjablonen. Hiermee heeft de advertentie nét die extra attentiewaarde en tevens is er ruimte voor inhakers.